Hành lý thất lạc Ngày 01/05/2021 - 01 ba lô màu xanh ngọc.