01 túi xách nhỏ màu đỏ, khách quên ngày 02/01/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.