01 túi nilon, bên trong có giày dép và rượu, khách quên ngày 04/01/2022 ở khu vực Phòng chờ cách ly quốc nội.