01 ví da màu đen, khách quên ngày 09/01/2022 ở khu vực Phòng chờ cách ly quốc nội.