01 đồng hồ Apple màu xám, khách quên ngày 15/01/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.