Vừa qua, Cảng HKQT Phú Quốc rất vui mừng đón nhận giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, được cấp bởi Công ty TNHH chứng nhận NQA Việt Nam - một tổ chức nổi tiếng trên thế giới chuyên về chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống khác.

Đề án ISO 9001:2015 do đồng chí Nguyễn Quốc Hưng- Phó giám đốc Cảng làm trưởng ban, cùng với sự tham gia của hơn 40 nhân sự từ 5 phòng  gồm Phòng Phục vụ Bay, Phòng Kỹ thuật, Phòng An ninh hàng không, Phòng Kinh doanh dịch vụ, và Văn phòng Cảng.

Thời gian triển khai đến lúc hoàn thành đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 diễn ra như sau:

  • Ngày 13/02 đến ngày 15/02/2017: Công ty đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  • Tháng 03/2017 đến tháng 12/2017: Cảng thực hiện ban hành sổ tay chất lượng, xây dựng chỉnh sửa tài liệu, quy trình, hướng dẫn công việc và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  • Ngày 17/05/2018, Cảng HKQT Phú Quốc được NQA đánh giá đạt tiêu chuẩn và cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp tổng thể hóa, rà soát lại tất cả các quá trình vận hành và các quy trình phục vụ đang diễn ra trong hệ thống của Cảng HKQT Phú Quốc cũng như hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, đo lường và giám sát, xác định, nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa đối với các quy trình và điểm không phù hợp. Ban hành chính sách và mục tiêu chất lượng làm công cụ định hướng cho mỗi đơn vị và nhân viên trong Cảng để cùng hoàn thành mục tiêu là: tập trung vào chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Việc thay đổi thế giới quan, góc độ nhìn nhận của cán bộ công nhân viên về vấn đề chất lượng phục vụ là yếu tố sống còn của một doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa các quy trình, cách thức lưu trữ tài liệu, hồ sơ và cải tiến liên tục một cách có hệ thống tất cả các mặt từ quá trình đến con người để giúp Cảng ngày càng hoàn thiện hơn.

Việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm và đầu tư đúng hướng, bài bản của ban lãnh đạo TCT Cảng HKVN cũng như ban lãnh đạo Cảng HKQT Phú Quốc trong việc cải thiện năng lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến khách hàng