Căn cứ tờ trình số 308/TTr- KDPTTT ngày 8/11/2019  của Ban Kinh doanh phát triển thị trường – Tổng công ty Cảng HKVN – CTCP về phương án trang trí nhà ga hành khách dịp lễ, tết năm 2019 – 2020 tại các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty đã được Tổng giám đốc phê duyệt;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Cảng HKQT Phú Quốc;

Phòng Kinh doanh – dịch vụ kính trình Ban giám đốc Cảng xem xét phê duyệt kế hoạch chương trình tặng quà cho hành khách đến Phú Quốc nhân dịp Noel 2019 và tết Dương lịch 2020. Cụ thể chương trình như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 1. Mục đích:
 • Thông qua chương trình tặng quà cho hành khách trên các chuyến bay đến Phú Quốc góp phần giúp cho hành khách cảm nhận sự trân trọng của Cảng và các đơn vị kinh doanh giành cho các hành khách. Đồng thời, hành khách có dịp trải nghiệm những sản phẩm đang được bán bán tại Các cửa hàng kinh doanh tại Cảng.
 • Việc tặng quà cho hành khách đến Phú Quốc sẽ mang lại hiệu quả cho việc thực hiện ý tưởng, tăng trưởng, tăng trải nghiệm hành khách và hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu ACV tại Cảng HKQT Phú Quốc.
 1. Yêu cầu:
 • Các đơn vị kinh doanh tại Cảng HKQT Phú Quốc phối hợp với Phòng Kinh doanh thực hiện đúng theo kế hoạch đã được Ban giám đốc phê duyệt.  
 • Các sản phẩm, món quà tặng hành khách phải đảm bảo thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm, còn hạn sử dụng.
 • Các đơn vị báo cáo kết quả về tổng số quà tặng và kinh phí cho chương trình sau khi kết thúc chương trình về cho Phòng Kinh doanh – dịch vụ.
 • Phối hợp chặt chẽ giữa phòng Kinh doanh – dịch vụ, bộ phận phục vụ hành lý và các đơn vị kinh doanh.
 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Phần quà

- Các đơn vị kinh doanh tại Cảng HKQT Phú Quốc sẽ hỗ trợ các phần quà tặng.

 1. Hình thức nhận quà
 • Phòng kinh doanh dịch vụ phối hợp với các đơn vị kinh doanh tại Cảng tặng các phần quà cho hành khách đến tại các cửa hàng kinh doanh tại nhà ga hành khách thông qua các sticker dán ngẫu nhiên trên hành lý ký gửi của hành khách. Mỗi sticker có các thông tin sau: logo ACV, logo PQIA, logo công ty tài trợ, phần quà cụ thể cho hành khách và thời gian áp dụng nhận quà.
 • Mỗi ngày bộ phận phục vụ hành lý sẽ nhận số lượng sticker từ phòng Kinh doanh dịch vụ và dán ngẫu nhiên trên hành lý ký gửi đến của hành khách đến trên 1 số chuyến bay ấn định sẵn. 
 • Sau khi nhận hành lý tại băng chuyền, những hành khách có sticker trên hành lý sẽ đến trực tiếp quầy để quà tặng để nhận quà.  
 1. Nhận diện chương trình:

- Đặt 4 standies tại các vị trí sau: cửa ga đến quốc nội và quốc tế, băng chuyền quốc nội và quốc tế.

- Đặt 1 số leaflet tại các cửa hàng kinh doanh.

- Đăng tải trên website của Cảng HKQT Phú Quốc.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI
 1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 24/12/2019 đến ngày 8/1/2020
 2. Địa điểm: nhận quà tại các cửa hàng tại nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Quốc.
 3. Thành phần thực hiện: Các đơn vị kinh doanh, phòng Kinh doanh dịch vụ, Bộ phận phục vụ hành lý.
 4. Kinh phí:

STT

NỘI DUNG

CHI PHÍ

1

4 standies

2.500.000 VNĐ

2

1900 Sticker

4.200.000 VNĐ

Tổng cộng

6.700.000 VNĐ

 

 1. BÁO CÁO
 • Trên đây là nội dung kế hoạch chương trình tặng quà cho hành khách đến Phú Quốc nhân dịp Noel 2019 và tết Dương lịch 2020.
 • Phòng Kinh doanh dịch vụ thực hiện báo cáo kết quả chương trình về hiệu quả, số lượng quà tặng và tổng giá trị thực tế đến Ban giám đốc Cảng sau khi kết thúc chương trình.