CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU

Trụ sở: Cảng hàng không Pleiku, Đường 17/3, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693.825.096 - Số fax: 02693.825.096

Email: vanthupleiku@vietnamairport.vn