Hành khách nếu cảm thấy không khỏe hoặc có yêu cầu cần trợ giúp y tế khi đang ở Cảng hàng không Pleiku, xin vui lòng liên hệ nhân viên tại các quầy thủ tục.