Thực hiện  của Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc kiện toàn lực lượng an ninh hàng không, xây dựng lực lượng an ninh phản ứng nhanh phù hợp với thực tế từng đơn vị và tình hình trên địa bàn. Ngày 31/8/2018 Tổ An ninh phản ứng nhanh Cảng hàng không Pleiku được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-CHKPK của Giám đốc Cảng hàng không Pleiku. Để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao thời gian qua Tổ An ninh phản ứng nhanh đã được thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ tại chỗ, ngoài ra đơn vị còn phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai huấn luyện, cấp chứng nhận nghiệp vụ xử lý tình huống, huấn luyện võ thuật từ ngày 13/11/2018 đến ngày 22/11/2018. Tuy thời gian huấn luyện ngắn nhưng với tinh thần tích cực học tập nhưng khóa học đã bổ sung nhiều kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng an ninh tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Góp phần đảm bảo công tác an ninh an toàn hàng không.

Ra mắt Tổ An ninh phản ứng nhanh ANHK