Xem thông báo tại đây: Thông báo mời chào giá: Cung cấp máy tính phục vụ công việc tại Cảng hàng không Pleiku