Ngày 22/11/2018, Cảng hàng không Pleiku tổ chức bế giảng khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng an ninh hàng không và ra mắt Tổ phản ứng nhanh an ninh hàng không.

Ra mắt Tổ phản ứng nhanh an ninh hàng không

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc kiện toàn lực lượng an ninh hàng không, xây dựng lực lượng an ninh phản ứng nhanh phù hợp với thực tế từng đơn vị và tình hình trên địa bàn, ngày 31/8/2018, Tổ phản ứng nhanh an ninh hàng không thuộc Cảng hàng không Pleiku được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-CHKPK của Giám đốc Cảng hàng không Pleiku.
Để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Cảng hàng không Pleiku đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tại chỗ cho Tổ phản ứng nhanh an ninh hàng không. Ngoài ra, từ ngày 13/11/2018 đến ngày 22/11/2018 Cảng hàng không Pleiku đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khóa huấn luyện, cấp chứng nhận nghiệp vụ xử lý tình huống, huấn luyện võ thuật cho cán bộ, nhân viên Tổ phản ứng nhanh an ninh hàng không. Khóa học đã bổ sung nhiều nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng an ninh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Cảng hàng không Pleiku