Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành khách khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định là 15.000.000VNĐ hoặc ngoại tệ trên 5000USD hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Kiểm tra giấy tờ hành khách trước chuyến bay

Người nhập cảnh Việt Nam được miễn thuế không quá 1,5 lít rượu trên 22 độ, 2,0 lít rượu dưới 22 độ, 3,0 lít đồ uống có cồn,bia, 200 điếu thuốc lá, 100 điếu xì gà, 500g  thuốc lá sợi, trị giá vật phẩm hành lý miễn thuế là 10 triệu. Người nhập cảnh mang vượt mức quy định nêu trên phải khai báo và nộp thuế theo quy định. Hành lý của hành khách sẽ được kiểm tra theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có nghi ngờ, nhân viên hải quan sẽ yêu cầu soi chiếu lại hoặc kiểm tra trực quan hành lý.

Hành khách có thể tham khảo cụ thể tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 quy định mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Hải quan Việt Nam (www.customs.gov.vn) và Quyết định số 31/2015-QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinhphu.vn). 

Theo “Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay”