Vừa qua, Cảng hàng không Cà Mau đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Lâm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cùng toàn thể CBNV của Cảng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Lâm đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; các “bệnh”: tham nhũng, so bì tị nạnh, xu nịnh; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm quán triệt, thực hiện những nội dung của Chuyên đề 2020 và giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí đánh giá việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Sau hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện chuyên đề năm2020 gửi Chi bộ, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ. 

Tin, ảnh: Cảng hàng không Cà Mau