Chiều ngày 08/8/2022, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty; Các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cán bộ - đảng viên các chi bộ Khối cơ quan Tổng công ty, Đảng bộ Công ty SAGS, SASCO và 25 điểm cầu trực thuộc đang kết nối trực tuyến với điểm cầu Tổng công ty.

Đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cốt lõi của 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo TW quán triệt các Nghị quyết

Thông qua Hội nghị của Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy đã quán triệt tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn tại đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Văn phòng Đảng – Đoàn ACV