Để có thêm kênh tuyên truyền mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thực hiện video clip tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó động viên khích lệ đoàn viên, CBCNV Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19, bảm đảm tuyệt đối an ninh an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách.

Nội dung xin mời theo dõi tại video clip dưới đây: