Ngày 23/8/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành Quyết định số 200/QĐ-HĐQT về việc Bà Lê Thị Diệu Thúy, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/9/2019

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.