Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) công bố thông tin về việc mua lại 48.300 cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết đề nghị bấm bào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.