Ngày 16/3/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 1558/ĐKKD-THKT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.