Ngày 13/5/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) ban hành Thông báo số 1567/TB-TCTCHKVN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.