Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.
Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.
1.    Thông báo chi trả cổ tức năm 2018
2.    Giấy đề nghị chi trả cổ tức
Trân trọng thông báo.