Ngày 11/9/2019, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Công văn số 3694/TCTCHKVN-BTK gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.