Ngày 19/02/2020, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có văn bản số 1018/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.