Cảng hàng không quốc tế Cát Bi – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư cho 02 xe chữa cháy Ziegler BKS 15C-064.88 và xe chữa cháy Rosenbauer BKS HPH1-21-0001" - Cảng HKQT Cát Bi.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: