Cảng hàng không Phù Cát - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi : Cung cấp hiện vật phụ cấp độc hại - Cảng hàng không Phù Cát 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đến một trong các gói thầu trên liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận hồ sơ tham gia chào giá:

TBMCG: Cung cấp hiện vật phụ cấp độc hại - Cảng hàng không Phù Cát