Cảng hàng không Phù Cát  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo kế hoạch lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh dịch vụ phòng chờ của Hàng hàng không Bamboo Airways tại Cảng hàng không Phù Cát.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.