Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc bảo dưỡng định kỳ 2 máy phát điện C3512 và C32 năm 2020 - Cảng HKQT Cần Thơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hệ thống máy phát  điện quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.