Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông thường tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Văn phòng Ban dự án Long Thành và tòa nhà ACV từ tháng 3/2021 đến tháng hết 8/2021.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.