Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không – CTCP (ACV) tổ chức mời giá rộng rãi gói thầu “Cung cấp hóa chất xử lý nước cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm tại Cảng HKQT Cần Thơ” năm 2020.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.