Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không – CTCP (ACV) tổ chức mời giá rộng rãi gói thầu: Cung cấp lốp xe 315/70R15 của xe kéo đẩy tàu bay TMX150 – Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.