Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Cung cấp phụ tùng cho xe nâng người làm việc trên cao VCA 11901 Model NIFTY-HR21 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.