Cảng hàng không quốc tế Phú Bài  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Đấu giá lựa chọn đơn vị nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng HKQT Phú Bài.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.