Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý tại nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.