Cảng hàng không quốc tế Vinh – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp hạng mục mua sắm: Cung cấp, lắp đặt cây lọc nước uống miễn phí cho hành khách - Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.