Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Lắp đặt màn hình hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.