Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu: “Mua thay thế 2 màn hình giám sát và điều khiển Chiller thuộc hệ thống quản lý Tòa nhà (BMS) ga quốc tế.”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.