Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua vật liệu vữa bê tông để thực hiện trám vá các tấm BTXM bị hư hỏng của hệ thống đường lăn – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.