Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  tổ chức mời chào giá rộng rãi:Mua vật tư sửa chữa mái lấy sáng bãi xe 2 bánh nội bộ số 1 và số 2 nhà ga quốc tế.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.