Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: Thay mới đường ống HDPE D110 cấp nước từ ga quốc tế sang ga quốc nội – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.