Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua lưới lọc bụi thay thế cho các FCU1.6-1 đến FCU1.6-5, máy lạnh Toshiba VRF, AHU&PAU ga quốc nội và Tòa nhà ACV.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.