Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua vật tư thay thế loadcell băng chuyền cân Teleflex Gallet, linh kiện cân băng chuyền Vanderlande và IJK ga quốc nội Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.