Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại Cảng HKQT Phú Quốc.
Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải vè theo đường link:
-    Thông báo mời chào giá: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại Cảng HKQT Phú Quốc
Trân trọng thông báo.