Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không – CTCP (ACV) tổ chức mời giá rộng rãi gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì định kỳ thang máy, thang cuốn hiệu Mitsubishi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.