Cảng hàng không Phù Cát - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục Bảo dưỡng các tủ điện phân phối nhà ga T1 - Cảng hàng không Phù Cát.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.