Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Bảo dưỡng định kỳ 3 máy chiller York YCAV1739EA50VAC tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

Trân trọng thông báo.