Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP(ACV) tổ chức mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải – Cảng HKQT Cam Ranh

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

Trân trọng thông báo.