Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm “Cấp nguồn UPS cho các cầu ống lồng số 4, 5, 6, 7 và chuyển nguồn cấp cho hệ thống VDGS, máy ĐHNĐ - Ga Quốc nội”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.