Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp 09 bộ đèn chìm lề đường lăn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

Trân trọng thông báo.