Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV)  tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: cung cấp dịch vụ: “Sửa chữa phần kết nối hệ thống quản lý tòa nhà BMS với Hệ thống điện tại Nhà ga hành khách Cảng HKQT Đà Nẵng”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ “Sửa chữa phần kết nối hệ thống quản lý tòa nhà BMS với Hệ thống điện tại Nhà ga hành khách Cảng HKQT Đà Nẵng”

Trân trọng thông báo.