Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa tình trạng không tăng tải của Chiller 1 – hệ thống HVAC” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.